logo


Кардиологично отделение в МБАЛ Централ Хоспитал

Кардиология

В отделението по кардиология на Болница Централ Хоспитал се извършва диагностика и лечение на пациенти с всякакви кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно лечение - исхемична болест на сърцето, вкл. най-тежката й проява - остър миокарден инфаркт, клапанни заболявания, възпалителни заболявания на перикарда и миокарда, ритъмни и проводни нарушения, тежка артериална хипертония и нейните усложнения, остра и хронична сърдечна недостатъчност.

В отделението по кардиология на МБАЛ Централ Хоспитал се извършва:

  • Ехокардиография с доплерово изследване на съдове, оценка на ритъма чрез Холтер ЕКГ мониторване, оценка на коронарния резерв чрез компютърна велоергометрия, ЕКГ диагностика и оценка
  • Сърдечна недостатъчност, остра лява слабост, исхемична болет на сърцето, ритъмно проводни нарушения, артериална хипертония
  • Разполагаме със сектор с 8 легла за интезивно наблюдение и лечение на болни
  • Изработване на индивидуален лечебен план и хранително двигателен режим
  • Клиничен преглед и комплексна оценка на болни със социално значими сърдечно съдови заболявания
  • Тясна колаборация и консултации с изявени специалисти от следните специалности: Ендокринология, Гастроентерология, Хирургия, Реанимация и Анестезиология, Неврология, Очни болести, Онкохематолгия