logo


Информация за МБАЛ Централ Онко Хоспитал

За нас

Централ Онко Хоспитал е модерна многопрофилна болница за диагностика, комплексно лечение и профилактика на множество заболявания.

Тя е обзаведена и оборудвана с най-съвременна медицинска техника и апаратура. Разполага с около 300 легла, разпределени в луксозни стаи, които са функционално и модерно обзаведени и разполагат със самостоятелни санитарни възли.

Легловата база е структурирана в 10 отделения:

 • ОНКОЛОГИЯ
 • НЕВРОЛОГИЯ
 • ХЕМАТОЛОГИЯ
 • ОЧНИ БОЛЕСТИ
 • ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ с три направления - РЕВМАТОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, КАРДИОЛОГИЯ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
 • ПЕДИАТРИЯ (ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ)
 • ХИРУРГИЯ
 • УРОЛОГИЯ
 • ОАИЛ - Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Дневен стационар - с престой до 24 часа

На територията на отделението по онкология има изграден дневен стационар за провеждане на химиотерапевтични процедури.

На територията на болницата функционират още клинична лаборатория и микробиология, патохистология, два скенера, дензиометър и ядрено-магнитен резонанс. Всички те са от най-висок функционален клас, а в тях работят водещи за страната рентгенолози, лабораторни лекари, патохистолози и микробиолози в екип с добре подготвени медицински специалисти.

СТРАТЕГИЯТА НА БОЛНИЦАТА е насочена към осигуряване на цялостно лечение на социално значимите онкологични, сърдечно-съдови, автоимунни и ендокринни заболявания при възрастни и деца.

Към МБАЛ Централ Онко Хоспитал функционира научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология, урология, неврология, педиатрия. Болничната организация чрез своите профилни обучители, професори и доценти подготвя млади лекари и медицински специалисти за здравната система на България.

Отворена е за лечение на терминално болни и възрастни пациенти, на които екипът подобрява качеството на живот в последните дни от живота им.

МБАЛ Централ Хоспитал има договор с НЗОК и провежда лечение по клинични пътеки.


Профил на купувача

Прочетете още

Специализации

На основание Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ "Централ Онко ...

Прочетете още