logo


Сектор Ревматология към Вътрешни болести в МБАЛ Централ Хоспитал

Ревматология

В отделение Вътрешни болести на МБАЛ Централ Хоспитал имаме сектор за диагностика и лечение на ревматологични заболявания. Осъществява дейност по медицинската специалност "ревматология". Ревматологичното отделение има на разположение 15 легла за настаняване на пациенти.

Лекувани ревматологични заболявания

І. Възпалителни ставни заболявания - социално значима група заболявания, водеща до инвалидизация на болните и неадекватната им социализация. Основни нозологични единици са:

  1. Ревматоиден полиартрит - систено заболяване, проявяващо се със симетрично възпаление на много стави, водещо до тяхната трайна деформация и инвалидизиране на болните. В отделението се прилагат най-модерните диагностични и терапевтични процедури, включително оценка за лечение с биологични лекарствени средства.
  2. Анкилозиращ спондилит - системно възпалително заболяване, засягащо гръбначния стълб с прогресиращо обездвижване на пациентите. Извършва се оценка за лечение с биологични лекарства.
  3. Псориатичен артрит - възпаление на периферни стави и гръбначни прешлени в резултат на кожен псориазис. В отделението се осигурява модерно лечение, повлияващо ставния синдром и кожните обриви.
  4. Подагрозен артрит - подаграта е Метаболитно заболяване, проявяващо се с хиперурикемия, водеща до остро възпаление на периферните стави, поради отлагане на кристали пикочна киселина. В отделението се осъществява едновременно купиране на острия пристъп и назначаване на адекватна противорецидивна терапия.

ІІ. Системни заболявания на съединителната тъкан - група системни автоимунни възпалителни заболявания, увреждащи множество органи, причиняващи мултиорганна недостатъчност. Основни нозологични единици:

  1. Системен лупус еритематозус - хронично автоимунно възпалително заболяване, засягащо кожата, лигавиците, бъбреците, ЦНС, кръвотворенето. В нефрологичното отделение се прилагат най-новите методи на лечение, включително пулс терапия с КС, имуносупресори и биологични средства.
  2. Прогресивна системна склероза - системно автоимунно възпалително заболяване, увреждащо кожата, белите дробове, хранопровода, бъбреците и др. системи, водещо до трайна органна недостатъчност.

ІІІ. Дегенаративни ставни заболявания - основен представител на тази група е Остеоартрозата, заболяване, проявяващо се с увреждане на ставния хрущял, образуване на остеофити (шипове), ограничаващи подвижността на ставите. Засягат се предимно големите периферни стави - тазобедрени, коленни, както и прешленните тела.

ІV. Остеопороза - намаляване на костната плътност, което най-често е свързано с настъпилата менопауза или прием на кортикостероиди. Социално значимо заболяване поради настъпващите патологични фрактури на гръбначни прешлени или на шийката на бедрената глава. В отделението се прилагат най-съвременните медоди за диагностика и лечение на остеопорозата.

В отделението по Ревматология се извършва компетентна диагностика и терапия на основните ревматологични болести. Отделение Ревматология е оборудвано с модерна рентгенова апаратура, включително КТ на стави, ехограф за ставна ехография, остеодензитометър. Специалистите извършват вътреставни диагностични и терапевтични манипулации: поставяне на противовъзпалителни медикаменти и високосуплементация.