logo


Сектор Нефрология към отделение Вътрешни болести в МБАЛ Централ Хоспитал

Нефрология

В болница Централ Хоспитал имаме сектор Нефрология, разкрит към отделение Вътрешни болести. Нефрологичото отделение работи по здравна каса за прегледи и профилактика на бъбречни заболявания. Болницата разполага с едни от най-добрите нефролози. В нефрологията разполагаме с 5 легла за настаняване на пациенти.

Нефрология е дял от медицината, занимаващ се с диагностика, превенция и консервативно лечение на заболявания на бъбреците, включително възпаления на пикочо-отделителната система, бъбречено-каменна болест, гломерулни увреждания, новообразувания на бъбреците и други бъбречни заболявания. Повечето болести, засягащи бъбреците, са израз на общи нарушения. Сега е доказано, че хронично бъбречно заболяване е рисков фактор за развитието и прогресирането на сърдечно-съдови заболявания.

Превенцията на бъбречните заболявания предотвратява опасността от усложнения и развитие на хронична бъбречна недостатъчност. Нарушенията във функциите на различни органи и системи в човешкия организъм също водят до увреждане на бъбреците.

В клиниката по вътрешни болести се осъществява дейност по медицинската специалност "нефрология". В МБАЛ Централ Хоспитал работят добри специалисти в областта на нефрологията. В болницата се извършва диагностика и лечение на всички видове бъбречни заболявания, чрез прилагане на най-добрите медицински стандарти. Особено внимание се отделя на бъбречни увреждания при захарен диабет, артериална хипертония, все по-често срещащите се имунни нефропатии - гломерулонефрити и бъбречни увреждания при системни болести на съединителната тъкан и васкулити.

Лекувани бъбречни заболявания

Пациентите се обръщат към нефролог поради следните причини:

 • Остра бъбречна недостатъчност - внезапно спиране на бъбречната функция
 • Хронична бъбречна недостатъчност
 • Громерулонефрит
 • Пиелонефрит или инфекция на долните пикочни пътища
 • Хематурия - кръв в урината
 • Камъни в бъбреците
 • Рак на бъбреците - предимно клетъчен карцином на бъбреците
 • Бъбречно заболяване при системни заболявания на съединителната тъкан

Във вътрешното отделение - Нефрологичен сектор, при МБАЛ Централ Хоспитал, лекуваме следните заболявания:

 1. Диагноза и лечение на острия и хроничен пиелонефрит
 2. Диагноза и лечение на хроничната бъбречна недостатъчност
 3. Диагноза и лечение на бъбречна калкулоза