logo


Д-р Маргарита Вачева-Шилева - специалист в ОАИЛ на Централ Хоспитал

Д-р Маргарита Вачева-Шилева - анестезиология и реанимация

Д-р Маргарита Вачева-Шилева е специалист в отделението по анестезиология и интензивно лечение на верига болници Медлайн - Централ хоспитал.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специалност по анестезиология и интензивно лечение придобива през 1987 г. Има сертификати в областта на анестезиология и интензивните грижи от следдипломни специализации и квалификационни курсове.

В продължение на 30 години е работила в Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ Пловдив. Практикувала е в частни лечебни заведения в Пловдив. От май 2015 г. е в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ Медлайн.


Прием след предварително записване.
Виж меню Контакти.
Понеделник -
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -