logo


Д-р Малина Александрова - специалист очни болести

Д-р Малина Александрова - очни болести

 Д-р Малина Александрова е специалист с дългогодишен опит в областта на очните болести. Преглежда деца и възрастни, диспансеризира и проследява глаукомно болни, консултира бременни за начин на родоразрешение, напасва меки контактни лещи, извършва хирургически операции.

Придобива специалност по очни болести през 1988 г. Работила е като лекар в очно отделение в Кърджали, била е главен асистент в катедра по очни болести в Стара Загора и асистент в Очна клиника в Медицинския университет в Пловдив и в Транспортна болница в Пловдив.