logo


Д-р Емилия Спасова - хематолог в МБАЛ Централ Хоспитал

Д-р Емилия Спасова - хематолог

Д-р Емилия Спасова е специалист по клинична хематология, хематолог в отделението по хематология на болница Централ Хоспитал. Като специалист, извършва лечение на доброкачествени и злокачествените кръвни заболявания.

Д-р Спасова завършва медицина 1964 г. във ВМИ Пловдив. През годините придобива специалностите - Вътрешни болести, Хематология и Ревматология.

Д-р Емилия Спасова извършва прегледи, диагностика и лечение на анемия, имунни болести, левкемия, болести на лимфните възли и костния мозък. Диагностиката на заболяванията започва с изследването на различни показателите - тромбоцити, хемоглобин, еритроцити, левкоцити и други.

Благодарения на своя богат опит като хематолог, доктор Спасова извършва лечение и на злокачествените кръвни заболявания. Лечението се провежда с моноклонални антитела, таргетни молекули и цитостатици. На комбинирано лечение или химиотерапевтични режими са подложени пациентите със следните заболявания: остра лимфобластна и миелобластна левкемия, хронична лимфоцитна и миелогенна, болест на Хочкин, косматоклетъчна левкемия, миелодиспластични синдроми и други заболявания.


Прием след предварително записване.
Виж меню Контакти.
Понеделник -
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -