logo


Д-р Пламен Желев - специалист по неврология

Д-р Пламен Желев - невролог

Д-р Пламен Желев е специалист по неврология и работи в отделението по неврология на МБАЛ Централ Хоспитал в Пловдив.

Д-р Пламен Желев завършва Медицински университет в Пловдив през 2003 г.
От 2008 г. До 2012 г. Специализира Неврология във ВМА-МБАЛ, Пловдив.
Пред 2012 г. Придобива специалност по Клинична неврология.
След завършен курс в Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия в София придобива сертификат по ВСД-Електромиография.
Има практически опит в извънболничната и болничната помощ.
От средата на 2004 г. Е завеждащ на медицински сектор „Неврорехабилитация и нервни болести“ в ПРО-ЕАД, клон Баня, балнеохотел „Стряма“.


Прием след предварително записване.
Виж меню Контакти.
Понеделник -
Вторник -
Сряда -
Четвъртък -
Петък -