logo


„Медлайн“ и „Централ Хоспитал“ с нов тест, оценява риска от злокачествени заболявания

„Медлайн“ и „Централ Хоспитал“ с нов тест, оценява риска от злокачествени заболявания
28 Юни 2022
10881

Нов тест, който изследва най-важните гени, свързани с предразположението на пациента към наследствени злокачествени заболявания, въвеждат болниците „Медлайн“ и „Централ Хоспитал“. Изследванията се правят в партньорство с компания NMGenomix, с която от години успешно се провеждат пренатални тестове за установяване на най-честите генетични аномалии при плода във възможно най-ранен етап от бременността.

Днес д-р Димитър Георгиев, дм, изпълнителен директор и собственик на NMGenomix, изнесе презентация пред специалисти по Медицинска онкология, по Хематология, по Гастроентерология, по Акушерство и гинекология от болниците „Медлайн“, „Централ Хоспитал“ и „Медицински център-1“. Той ги запозна с предимствата на новия тест - „Oncogenе screen”.

Изследването е част от персонализираната медицина и се въвежда с цел превенцията да стане основен приоритет за пациентите и техните близки, посочи лекарят. Помага да се определи индивидуалният риск за пациента, а след консултация с генетик се изяснява и рискът за близките и нуждата и те да бъдат изследвани. Защото предупреденият е въоръжен, заяви д-р Георгиев.

Тестът оценява опасността от онкологично заболяване, ако близки роднини по кръвна линия – родители, братя, сестри, деца, внуци, са развили рак. Подходящ е за хора, при които е установено наличие на повече от един вид карцином, както и при случаи на злокачествено заболяване в семейството под 50-годишна възраст.

Вземането на биоматериал се прави в „Медлайн“ и „Централ Хоспитал“, а анализът – в американска лаборатория „Инвите“, акредитирана и сертифицирана в осъществяване на геномно секвениране. Тя предоставя възможност за безплатно тестване на двама роднини по права линия при положителна находка и поставена диагноза, като всеки случай се обсъжда от комисия на „Инвите“. Времето за получаване на резултата е 3-4 седмици.

„Тъй като лабораторията разполага с огромен инвентар от тестове, се търсят всякакъв вид злокачествени заболявания. Те се откриват в много ранен стадий, без това да създава паника“, увери д-р Георгиев. Пациентите, които са в риск, заедно с лекаря си предприемат необходимите мерки, за да предотвратят развитието на коварната болест.

Специалистите на болниците „Медлайн“ и „Централ Хоспитал“, както и консултантите на NMGenomix, са на разположение да обсъдят с всеки заинтерсован от темата неговия частен случай.